Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 23-11-2006
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaats:
Datum uitspraak: 27-2-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

WOZ. Waardering van een bedrijfswoning met ondergrond die een agrarische bestemming heeft.
Datum uitspraak: 17-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerder met het overgelegde taxatierapport de juistheid van de vastgestelde waarde voldoende heeft bewezen. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking...
Datum uitspraak: 22-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser en zijn echtgenote waren op 1 januari 2005 gebruiker van een onroerende zaak (woning met aanhorigheden) te Merkelbeek. Zij hebben de Amerikaanse nationaliteit en wonen sedert juli...
Datum uitspraak: 3-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

toeristenbelasting Schouwen-Duiveland 2004; vrijstelling; zorgingstelling?
Datum uitspraak: 12-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Parkeerbelasting. Overleggen van parkeerkaartje ten kantore van verweerder is aan te merken als het indienen van een beroepschrift.
Datum uitspraak: 29-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Burgerbewoning van de onderhavige agrarische bedrijfswoning is op grond van het geldende bestemmingsplan niet toegestaan. Daaruit vloeit naar het oordeel van de rechtbank voort dat er in...
Datum uitspraak: 5-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Precariobelasting oprit parkeergarage moet geheven worden van de huurder als meest belanghebbende.
Datum uitspraak: 29-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Een gemachtigde wiens bijstand door de belastingdienst wordt geweigerd (art. 2:2 Awb), kan tegen die weigering in beroep gaan bij de bestuursrechter. De voorzieningenrechter in...
Datum uitspraak: 16-5-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

waterschapsomslagen; aanslag omslagbelasting ongebouwd 2003; Belanghebbenden zijn terecht als omslagplichtigen aangemerkt; beroep op gelijkheidsbeginsel faalt.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature