Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

16 Rechterlijke Uitspraken

16 Hoger beroep uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 18-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Partijen zijn verdeeld over de waarde die op de waardepeildatum aan de onroerende zaak, een museum, dient te worden toegekend.
Datum uitspraak: 8-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wet WOZ. Verpachte weilanden behoren niet tot het object van belanghebbende.
Datum uitspraak: 18-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Waterschapsbelastingen. Na het instellen van een nieuw waterschap vinden verkiezingen plaats voor een Algemeen Bestuur met toepassing van een provinciaal Kiesreglement. Voorts neemt het...
Datum uitspraak: 3-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OZB. Een ambtshalve verleende vermindering kan niet worden hersteld door het opleggen van een tweede primitieve aanslag. Er is echter sprake van een navorderingsaanslag
Datum uitspraak: 2-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Leges voor aanvraag bouwvergunning. Bouwkosten zijn ingevolge art. 5 Tarieventabel de aannemingssom (exclusief omzetbelasting). Bij de aanvraag heeft belanghebbende de bouwkosten geschat...
Datum uitspraak: 15-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wet WOZ. 8,5 maanden voor peildatum betaalde koopprijs vormt de WOZ-waarde.
Datum uitspraak: 21-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Proceskosten. Geen proceskostenvergoeding voor bijstand van zoon die beroepsmatig taxaties verricht..
Datum uitspraak: 8-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

. Aan een woning is een aanbouw aangebracht in 2003. In verband daarmee moet de waarde worden bepaald naar de toestand van de woning bij het begin van het waardetijdvak op 1 januari...
Datum uitspraak: 17-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Forensenbelasting. Finale geschilbeslechting in hoger beroep door vernietiging van de aanslag.
Datum uitspraak: 2-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij onderscheiden brieven van 16 mei 2007 heeft het college aan [appellante] medegedeeld dat haar bij besluit van 17 november 2006 van rechtswege monumentenvergunning en bij besluit van...