Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 Hoger beroep uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Partijen zijn verdeeld over de waarde die op de waardepeildatum aan de onroerende zaak, een museum, dient te worden toegekend.
Datum uitspraak: 18-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Waterschapsbelastingen. Na het instellen van een nieuw waterschap vinden verkiezingen plaats voor een Algemeen Bestuur met toepassing van een provinciaal Kiesreglement. Voorts neemt het...
Datum uitspraak: 3-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OZB. Een ambtshalve verleende vermindering kan niet worden hersteld door het opleggen van een tweede primitieve aanslag. Er is echter sprake van een navorderingsaanslag
Datum uitspraak: 28-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beroepschrift niet tijdig ingediend. Van omstandigheden op grond waarvan redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat belanghebbende in verzuim is geweest, is niet gebleken.
Datum uitspraak: 3-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Parkeerbelasting. Parkeren op tot de openbare weg behorende eigen grond is belast. Onmiddellijk laden en lossen niet aannemelijk.
Datum uitspraak: 7-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Leges. Samenloop sprongcassatie en hoger beroep. Geen intrekking hoger beroep. Limietopbrengst is niet overschreden.
Datum uitspraak: 16-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gemeente maakt WOZ-waarde supermarkt niet aannemelijk. Op peildatum betaalde huur kan niet dienen als uitgangspunt nu er tussen 2000 en 2003 veel turbulentie was in de branche. Gemeente...
Datum uitspraak: 5-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gemeente heeft ten onrechte geen rekening gehouden met waardedaling van ca 10 procent op jaarbasis in marktsegment van woningen met een waarde van méér dan € 1.000.000. De rechtbank...
Datum uitspraak: 17-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Forensenbelasting. Finale geschilbeslechting in hoger beroep door vernietiging van de aanslag.
Datum uitspraak: 2-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij onderscheiden brieven van 16 mei 2007 heeft het college aan [appellante] medegedeeld dat haar bij besluit van 17 november 2006 van rechtswege monumentenvergunning en bij besluit van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature