Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

11 Rechterlijke Uitspraken

11 Eerste aanleg - meervoudig uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 17-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerder met het overgelegde taxatierapport de juistheid van de vastgestelde waarde voldoende heeft bewezen. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking...
Datum uitspraak: 9-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Leges. De Zaanse Legesverordening 2006 is verbindend en er is geen sprake van schending van de beginselen van behoorlijk bestuur.
Datum uitspraak: 4-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eiseres is sinds 11 april 2003 woonachtig in een studentenpand aan de [adres] te Maastricht. In het pand woonden ten tijde als hier van belang nog vier andere studenten. Aan eiseres zijn...
Datum uitspraak: 30-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afschaffing zalmsnip met terugwerkende kracht leidt niet tot onverbindendheid verordening.
Datum uitspraak: 21-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wet woz. Verweerder heeft het bezwaar tegen de aanslagen onroerende-zaakbelastingen 2004 terecht ontvankelijk verklaard. Verweerder heeft bij de bepaling van de waarde van de grond...
Datum uitspraak: 16-5-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

waterschapsomslagen; aanslag omslagbelasting ongebouwd 2003; Belanghebbenden zijn terecht als omslagplichtigen aangemerkt; beroep op gelijkheidsbeginsel faalt.
Datum uitspraak: 9-1-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Van de heffingsambtenaar van de gemeente mag worden verwacht dat hij belanghebbenden tijdig informeert omtrent nieuw in te voeren heffingen. Van eiser kon in redelijkheid niet worden...
Datum uitspraak: 23-6-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Partijen houdt verdeeld of zowel terzake van de woning van de directeur van belanghebbende als van de hal van belanghebbende rioolrecht geheven kan worden. Belanghebbende meent dat de...
Datum uitspraak: 27-8-2001
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eerste WOZ-beschikking ƒ 116.000. De herziening tot ƒ 3.760.000 is in casu in beginsel mogelijk op grond van artikel 27 WOZ : het moest belanghebbende duidelijk zijn dat de...
Datum uitspraak: 13-1-2000
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ingezetenenomslag. Bevoegheid om aanslag op te leggen en uitspraak op bezwaar te doen. Heffingsgrondslag en heffingsmaatstaf. Zeggenschap in waterschapsbestuur.